Trang chủ / Khóa học / Thực hành nội nha

Thực hành nội nha

MỤC TIÊU:

THỜI LƯỢNG: 2 ngày

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Bác sỹ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG:

Chủ đề 1: Chẩn đoán, phân loại bệnh lý và vùng quanh chóp
 • Khoa học và nghệ thuật trong chẩn đoán
 • Khám lâm sàng và thử nghiệm
 • Phân loại lâm sàng bệnh lý tủy và vùng chóp
Chủ đề 2: Cập nhật trang thiết bị, dụng cụ trong điều trị nội nha
 • Kính phóng đại
 • Dụng cụ siêu âm
 • Định vị chóp điện tử
 • Dụng cụ quay NiTi
 • Khử khuẩn hệ thống ống tuỷ
Chủ đề 3: Tạo đường vào buồng tuỷ - Bí quyết đầu tiên của sự thành công Phần I. Lý thuyết lâm sàng
 • Mở đầu
 • Thiết bị và dụng cụ dùng trong mở tuỷ
 • Các bước chìa khoá trong mở tuỷ
 • Các sai lầm thường gặp và xử trí
Phần II: Thực hành mở tuỷ trên răng khô hay mô hình răng nhựa
 • Mở tuỷ các răng trước: Hướng dẫn thực hành các cách tìm và định vị ống tuỷ thứ hai răng cửa hàm dưới
 • Mở tuỷ răng sau hàm trên: Hướng dẫn thực hành cách tìm và xác định ống tuỷ gần ngoài thứ 2 (MB2) răng cối lớn hàm trên
 • Mở tuỷ răng sau hàm dưới: Hướng dẫn cách thực hành cách xác định uống tuỷ thứ hai (ống tuỷ trong) răng cối nhỏ hàm dưới
 • Hướng dẫn thực hành cách xác định ống tuỷ thứ hai (ống tuỷ trong) răng cối lớn hàm dưới
Chủ đề 4: Phương pháp toàn diện xác định chiều dài ống tuỷ
 • Vai trò việc xác định chiều dài ống tuỷ
 • Hình thể giải phẫu vùng chóp
 • Phương pháp xác định chiều dài bằng X quang
 • Dụng cụ định vị chóp điện tử
 • Phương pháp tao diện xác định chiều dài 
Chủ đề 5: Tạo dạng và làm sạch hệ thống ống tuỷ Phần I. Lý thuyết lâm sàng
 • Nguyên tắc làm sạch và tạo dạng ống tuỷ
 • Thiết bị và dụng cụ làm sạch và tạo dạng ống tuỷ
 • Các bước tạo dạng ống tuỷ
 • Mở tuỷ
 • Loe rộng ⅓ trên ống tuỷ
 • Thiết lập đường trượt
 • Xác định chiều dài làm việc
 • Tạo dạng làm việc
 • Tạo dạng ống tuỷ
 • Sửa soạn ống tuỷ ⅓ chóp
 • Khử khuẩn hệ thống ống tuỷ
 • Các sai lầm trong tạo dạng ống tuỷ, phòng ngừa và xử trí
Phần II. Thực hành trên răng khô đã mở tuỷ với hệ thống trâm xoay NiTi
 • Biểu diễn lâm sàng tạo dạng ống tuỷ với hệ thống trâm xoay NiTi
 • Học viên tạo dạng ống tuỷ trên răng khô/răng nhựa mô hình
Chủ đề 6: Trám bít ống tuỷ Phần I. Lý thuyết lâm sàng
 • Tầm quan trọng của trám bít ống tuỷ
 • Thời điểm trám bít ống tuỷ
 • Các loại vật liệu trám bít ống tuỷ
 • Các kỹ thuật trám bít ống tuỷ
Phần II. Thực hành trám bít ống tuỷ trên răng khô hay mô hình răng nhựa Phần 7: Trám kết thúc và tái tạo thân răng sau điều trị tuỷ Phần I. Lý thuyết lâm sàng
 • Lựa chọn vật liệu
 • Kỹ thuật thực hiện
Phần II. Thực hành lâm sàng
 • Kỹ thuật thực hiện trám kết thúc
 • Kỹ thuật đặt chốt sợi trong ống tuỷ
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
BSCKII. NGUYỄN TẤN HƯNG
Chuyên gia - Giảng viên