Trang chủ / Khóa học / Phục hình thẩm mỹ đương đại – Crown & Veneer

Phục hình thẩm mỹ đương đại – Crown & Veneer

Giảng viên: BS. Nguyễn Văn Tý

MỤC TIÊU:

 • Những chỉ định và nguyên tắc mài cùi răng cho những vật liệu hiện đại.
 • Xu hướng mới trong phục hình mão răng sứ.
 • Kỹ thuật mài cùi các răng khác nhau trong miệng, đặt chỉ và lấy dấu.
 • Những vật liệu cần cho phục hình (mài, lấy dấu, vật liệu làm răng tạm).
 • Tự tin thiết kế & lập kế hoạch điều trị mặt dán sứ, sửa soạn cùi răng cho mặt dán sứ phù hợp với từng tình huống lâm sàng.
 • Kiểm soát mô răng, nguyên lý dán để gia tăng khả năng lưu giữ của mặt dán sứ.
 • Quy trình phối hợp với labo và xử lý thành công các trường hợp điển hình.
 • Lựa chọn vật liệu dán, cement và dụng cụ mũi khoan, tay khoan trong quy trình thực hiện mặt dán sứ veneer.

THỜI LƯỢNG: 3 ngày

ĐỐI TƯỢNG: BS Răng Hàm Mặt

NGÀY 1:

 • Các quan niệm hiện đại về Phục hình: Biomimetic Dentistry
+ Phục hình gắn hay dán? + Cơ sinh học của phục hình gắn xi măng
 • Cơ sinh học
 • Khoảng sinh học và đường hoàn tất
 • Kỹ thuật mài cùi răng
 • Thực hành: Mài cùi răng cối lớn và răng cối nhỏ

NGÀY 2:

 • Lấy dấu : Truyền thống và hiện đại
 • Lấy dấu bằng vật liệu truyền thống (Alginat và cao su )
 • Lấy dấu bằng Máy Scan trong miệng
 • Kỹ thuật cô lập răng (E learning)
 • Kỹ thuật, vật liệu nhét chỉ
 • Thực hành kỹ thuật lấy dấu
 • Mài cùi răng cửa và răng nanh

NGÀY 3:

 • Phục hình dán
 • Sistematization of the esthetic approach (hệ thống hoá phương pháp thẩm mỹ)
 • Sứ nha khoa (E learning)
 • Dán nha khoa
 • Hỏi đáp và tổng kết
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
BS. NGUYỄN VĂN TÝ
Chuyên gia - Giảng viên