Trang chủ / Khóa học / Phục hồi Composite toàn diện: Chinh phục màu sắc, hình thể, chức năng

Phục hồi Composite toàn diện: Chinh phục màu sắc, hình thể, chức năng

MỤC TIÊU:

Cung cấp nền tảng kiến thức đầy đủ cũng như các kỹ năng để quý Bác sĩ có thể chinh phục thử thách trong công việc phục hồi Composite hàng ngày

THỜI LƯỢNG: 2 ngày 4 buổi

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: 

  • Bác sỹ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  • Sinh viên Răng Hàm Mặt Y5, Y6
NỘI DUNG: NGÀY 1
Lý thuyết: - Phân loại phục hồi vùng răng cửa - So màu và lựa chọn màu sắc cho Composite - Đánh giá tổng quan về các hệ thống Composite - Các nguyên tắc để ẩn bờ viên phục hồi - Quy trình phục hồi xoang III và IV bằng Composite - Hoàn thiện và đánh bóng phục hồi sau cùng Thực hành: Phục hồi xoang IV - Quy trình đắp lớp Veneers Composite trực tiếp - Quy trình thực hiện Veneers Composite với kỹ thuật bơm lỏng - Thực hành: - Phục hồi xoang IV - Veneers Composite với kỹ thuật bơm Composite lỏng
NGÀY 2
Lý thuyết: - Chẩn đoán và lên kế hoạch lựa chọn phục hồi trực tiếp và semidirect - indirect - Quy trình lấy ngà chọn lọc - che tủy - lấy tủy buồng cho trường hợp lộ tuy - Lựa chọn keo dán và quy trình dán dính cho răng sát tuỷ và hạn chế ê buốt sau điều trị - Quy trình đắp lớp tái lập giải phẫu cho rằng sau - Lựa chọn khuôn trám phù hợp và quy trình phục hồi xoang II - Phục hồi xoang V - Quy trình thực hiện phục hồi Semi - direct tại ghế và gián tiếp Composite - Quy trình gắn phục hồi gián tiếp Composite Thực hành: - Phục hồi xoang I, xoang II - Phục hồi xoang V -Tái tạo Overlay Composite và gắn Overlay Composite
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm