Trang chủ / Khóa học / Phẫu thuật răng khôn lệch, kẹt

Phẫu thuật răng khôn lệch, kẹt

Giảng viên: TS. BS. Trần Ngọc Quảng Phi

Phụ giảng: 

 1. BS. Bùi Khoa Phước
 2. ThS.BS. Huỳnh Thanh Tiên

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Học viên được hướng dẫn kỹ thuật từng bước với dụng cụ tay, máy khoan và dụng cụ siêu âm thực hiện trên hàm heo. Trên lâm sàng, học viên sẽ được nhổ 2 răng khôn lệch trên bệnh nhân thực tế dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

MỤC TIÊU:

Kiến thức:

Học viên giải thích và phân loại được răng khôn lệch; chỉ định được các kỹ thuật phẫu thuật răng khôn.

Kỹ năng:

Học viên thực hiện được phẫu thuật răng với dụng cụ tay và máy khoan trên hàm heo; thực hiện được phẫu thuật răng với dụng cụ siêu âm trên hàm heo và thực hiện phẫu thuật răng khôn lệch trên lâm sàng dưới hướng dẫn.

THỜI LƯỢNG: 1 ngày

ĐỐI TƯỢNG: BS Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG: Nội dung lý thuyết: 
 • Phân loại răng khôn mọc lệch   
 • Chẩn đoán và đánh giá răng khôn lệch trên phim X quang  
 • Kỹ thuật nhổ răng khôn với dụng cụ tay và máy khoan  
 • Kỹ thuật nhổ răng khôn với dụng cụ siêu âm  
Nội dung thực hành:
 • Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị phẫu thuật răng khôn trên ca mẫu    
 • Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị phẫu thuật răng khôn trên ca thực tế lâm sàng  
 • Thực hiện kỹ thuật nhổ răng phẫu thuật trên hàm heo bằng dụng cụ tay và máy khoan  
 • Thực hiện kỹ thuật nhổ răng phẫu thuật trên hàm heo bằng dụng cụ siêu âm  
 • Thực hiện nhổ 2 răng khôn trên bệnh nhân thực tế dưới hướng dẫn
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
Bui Khoa Phuoc BS. BÙI KHOA PHƯỚC
Chuyên gia - Giảng viên