Trang chủ / Khóa học / Chỉnh nha tăng trưởng

Chỉnh nha tăng trưởng

Giảng viên:

 • TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi
 • BSCKI. Võ Ngô Cẩm Hằng

TỔNG QUAN:

 • Hiểu được quá trình tăng trưởng sọ mặt, đánh giá tăng trưởng, đánh giá tuổi xương
 • Nắm được vai trò, ý nghĩa, nguyên tắc và chỉ định những trường hợp cần điều trị chỉnh nha sớm
 • Hiểu rõ được những thói quen xấu ảnh hưởng đến tình trạng hàm răng và tư vấn bệnh nhân cách phòng ngừa những thói quen xấu đó
 • Hiểu cách điều trị những vấn đề khớp cắn do răng và xương
 • Chẩn đoán và chỉ định nhổ răng sớm trong điều trị chỉnh nha
 • Biết cách ứng dụng các khí cụ điều trị tăng trưởng vào từng trường hợp cụ thể

THỜI LƯỢNG: 8 buổi (4 buổi online – 4 buổi offline 

ĐỐI TƯỢNG: BS Răng Hàm Mặt

Module Online (Lý thuyết)
 • Tăng trưởng sọ mặt và đánh giá tăng trưởng
 • Triết lý điều trị sớm trong chỉnh nha
 • Nhổ răng và không nhổ răng trong điều trị chỉnh nha
 • Thói quen xấu về điều trị chỉnh nha
 • Điều trị những vấn đề khớp cắn do răng và xương
 • Giải pháp nhổ răng sớm trong điều trị chỉnh nha
Module Offline (Lý thuyết + Thực hành)
➖Lý thuyết:
 • Khí cụ chức năng
 • Khí cụ điều trị tăng trưởng hòm trên
➖Thực hành:
 • Đánh giá tuổi xương
 • Thực hành bẻ cung tiện ích và thực hành bẻ dôy
 • Thực hành khí cụ nới rộng
 • Thực hành khí cụ Headgear vờ Face mask
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm