Trang chủ / Khóa học / Chỉnh hình răng mặt cơ bản

Chỉnh hình răng mặt cơ bản

MỤC TIÊU:

 • Chẩn đoán và điều trị chỉnh nha những trường hợp cần chỉnh nha phòng ngừa
 • Chẩn đoán và điều trị chỉnh nha trong những trường hợp lệch lạc khớp cắn do răng và do xương cần chỉnh nha sớm
 • Chẩn đoán và điều trị chỉnh nha toàn diện trong những trường hợp lệch lạc khớp cắn mức độ trung bình.

YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC:

 • Ứng dụng kiến thức cơ bản về chỉnh nha (khớp cắn, lực và sinh cơ học…) trong chẩn đoán và điều trị chỉnh nha.
 • Phát hiện và điều trị phòng ngừa các thói quen xấu có thể gây lệch lạc răng miệng.
 • Chẩn đoán phân biệt được những mức độ trầm trọng về lệch lạc răng và khớp cắn.
 • Điều trị được những trường hợp lệch lạc khớp cắn mức độ trung bình.

THỜI LƯỢNG: 12 ngày 

 • Lý thuyết: Online Zoom
 • Thực hành: Offline

ĐỐI TƯỢNG: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG: Module 1: Thu thập dữ liệu và chẩn đoán chỉnh nha 
Lý thuyết: 
 • Đại cương về chỉnh nha
 • Thẩm mỹ răng mặt
 • Tham chiếu lồi cầu
 • Khớp cắn chức năng
 • Tham chiếu khớp cắn trong điều trị chỉnh nha
 • Phân tích mẫu
 • Phân tích phim đo sọ
Thực hành: 
 • Thực hành tương quan trung tâm và đánh giá khớp cắn chức năng
 • Thực hành chụp hình thu thập dữ liệu
 • Đánh giá dữ liệu lâm sàng
 • Sử dụng phần mềm chỉnh nha
 • Phân tích mẫu
 • Vẽ phim và phân tích đo sọ trên phần mềm
Module 2: Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha 
Lý thuyết: 
 • Các phương pháp phân tích đo sọ
 • Kế hoạch điều trị chỉnh nha
 • Phân tích VTO
 • Tư vấn kế hoạch điều trị chỉnh nha
 • Chỉ định nhổ răng và không nhổ răng trong điều trị chỉnh nha
 • Cơ sinh học chỉnh nha
 • Khí cụ chỉnh nha
 • Vật liệu và dụng cụ chỉnh nha
Thực hành:
 • Chẩn đoán các phân tích đo sọ
 • Lập kế hoạch điều trị chỉnh nha
 • Phân tích VTO
 • Thực hành cơ bản với khí cụ cố định
Module 3: Chỉnh nha toàn diện
Lý thuyết:
 • Các giai đoạn điều trị chỉnh nha toàn diện
 • Triết lý six-elements và trường phái dây thẳng
 • Triết lý bioprogressive và trường phái cung phân đoạn
 • Triết lý chỉnh nha chức năng và trường phái MEAW
 • Cơ học di chuyển răng và cung răng
 • Cơ học dựng trục, đóng khoảng   
 • Cơ học điều trị cắn hở, cắn sâu, cắn chéo
 • Chỉ định điều trị chỉnh nha 
 • Điều trị duy trì và tái phát trong chỉnh nha
Thực hành: 
 • Thực hành bẻ dây chỉnh torque 
 • Thực hành bẻ cung tiện ích nâng cao  
 • Thực hành bẻ dây kỹ thuật MEAW cơ bản 
 • Thực hành bẻ dây kỹ thuật MEAW nâng cao 
 • Chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị các ca chỉnh nha trên 30 ca mẫu
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
TS.BS. TRẦN NGỌC QUẢNG PHI
Chuyên gia - Giảng viên
Bui Khoa Phuoc BS. BÙI KHOA PHƯỚC
Chuyên gia - Giảng viên