Trang chủ / Khóa học / Implant Nâng cao

Implant Nâng cao

THỜI LƯỢNG: 3 ngày

ĐỐI TƯỢNG: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG:
Ngày 1:  Lý thuyết:
 • Phân loại ổ răng vùng răng trước và quyết định điều trị 
 • Xử lý ổ răng loại I: đặt implant tức thì và đặt implant thì 2 
 • Nhổ răng từng phần (PET) - Chỉ định và kỹ thuật 
Hands-on:
 • Kỹ thuật socket shield
 • Kỹ thuật vùi chân răng 
 • Kỹ thuật lấy mô liên kết lạng biểu mô
 • Kỹ thuật lấy mô liên kết dưới niêm mạc 
Ngày 2:  Lý thuyết:
 • Mô mềm quanh implant và ổn định lâu dài 
 • Các kỹ thuật vạt mô mềm: Vista, đường hầm, vạt cuộn, vạt trượt khẩu cái và vạt đảo 
Hands-on:
 • Kỹ thuật vạt cuộn
 • Kỹ thuật vạt trượt khẩu cái 
 • Kỹ thuật vạt đảo
 • Kỹ thuật Vista
 • Kỹ thuật vạt đường hầm 
Ngày 3:  Lý thuyết:
 • Xử lý sống hàm mất răng mức độ trung bình với kỹ thuật nong xương và chẻ xương
 • Kỹ thuật mIVAN cho ổ răng loại II và loại III
Hands-on:
 • Kỹ thuật nong xương và chẻ xương 
 • Kỹ thuật mIVAN 
 • Kỹ thuật ghép composite ổ răng
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm