Trang chủ / Khóa học / Cắn khớp ứng dụng lâm sàng

Cắn khớp ứng dụng lâm sàng

MỤC TIÊU:

 • Tăng cường kiến thức nền tảng về hệ thống nhai
 • Cải thiện khả năng thực hành liên quan đến khớp cắn trong nha khoa phục hồi
 • Sử dụng thành thạo giá khớp cung mặt bán điều chỉnh
 • Lập kế hoạch điều trị tái tạo khớp cắn phức tạp
 • Điều trị Rối loạn Thái dương hàm

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: BS Răng Hàm Mặt

THỜI LƯỢNG: 10 ngày (20 buổi) – 2 ngày/1 Module

NỘI DUNG: 
MODULE 1: Online - Tổng quan về hệ thống nhai
 • Giải phẫu chức năng hệ thống nhai: Các điểm mạnh và điểm yếu về giải phẫu
 • Vận động sinh lý của hàm dưới
 • Sinh lý chức năng hệ thống nhai: Hoạt động chức năng và hoạt động cận chức năng
 • Sinh lý thần kinh khớp cắn
 • Ảnh hưởng lâm sàng
MODULE 2: Onsite - Giá khớp trong thực hành Nha khoa
 • Các loại giá khớp sử dụng trên lâm sàng
 • Cách dùng giá khớp bán điều chỉnh trên lâm sàng
 • Ứng dụng của giá khớp bán điều chỉnh trên lâm sàng
 • Giới thiệu về ghi trục đồ
MODULE 3: Onsite - Khám và điều chỉnh khớp cắn, ứng dụng phục hình trên Implant, Veneer
 • Quan niệm về khớp cắn chức năng
 • Ứng dụng trong phục hình trên implant, veneer
MODULE 4: Onsite - 8 OCTA theo GS Orthlieb tái lập khớp cắn toàn bộ
 • Octa 1: Mặt phẳng tham chiếu
 • Octa 2: Vị trí tham chiếu
 • Octa 3: Vị trí điều trị
 • Octa 4: Vị trí nhóm răng trước hàm dưới
 • Octa 5: Vị trí nhóm răng trước hàm trên
 • Octa 6: Đường cong Spee
 • Octa 7: Độ dốc của hướng dẫn trước
 • Octa 8: Đường cong Wilson và Chọn hướng dẫn sang bên
MODULE 5: Onsite - Rối loạn thái dương hàm
 • Dịch tễ, sinh bệnh học RLTDH
 • Dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng
 • Chẩn đoán phân biệt
 • Điều trị
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm