Trang chủ / Khóa học / Các dạng phục hình mão bán phần: Inlay – Onlay – Overlay – Table Top

Các dạng phục hình mão bán phần: Inlay – Onlay – Overlay – Table Top

MỤC TIÊU:

 • Tự tin thiết kế và lập kế hoạch điều trị cho các dạng phục hình mão bán phần
 • Tự tin sửa soạn cùi răng cho mặt dán với tuỳ tình huống lâm sàng
 • Hiểu rõ các cách thức kiểm soát và bảo tồn mô răng, nguyên lý dán để gia tăng khả năng lưu giữ của các dạng miếng dán
 • Nắm được quy trình lấy dấu, quy trình phối hợp với labo để đạt hiệu quả tối ưu
 • Biết cách lựa chọn nguyên vật liệu dán, dụng cụ trong quá trình thực hiện kỹ thuật mài – dán hiệu quả

THỜI LƯỢNG: 2 ngày

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Bác sỹ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG
 • Phân loại các dạng phục hình trong thân răng 
 • Ưu điểm - Chỉ định và chống chỉ định của các dạng phục hình mão bán phần
 • Cách lựa chọn mũi khoan cho từng loại kỹ thuật
 • Kỹ thuật mài Inlay
 • Kỹ thuật mài Onlay
 • Kỹ thuật mài Overlay
 • Kỹ thuật thử và gắn
 • Sứ nha khoa
 • Các loại vật liệu dán cho phục hình
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
BS. NGUYỄN VĂN TÝ
Chuyên gia - Giảng viên