Trang chủ / Thư viện sách / Chỉnh nha lâm sàng – Từ nguyên lý đến kỹ thuật tập 1
Chinh Nha Tap 1

Chỉnh nha lâm sàng – Từ nguyên lý đến kỹ thuật tập 1

Tựa sách: Chỉnh nha lâm sàng - Từ triết lý đến kỹ thuật
Tác giả: TS BS Trần Ngọc Quảng Phi
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực: Nha Khoa
Năm xuất bản: 2019
Số trang
Giá sách: 1.850.000
Sách có bán tại: Trung Tâm Giải Pháp Y Khoa MESI

Sách “Chỉnh nha lâm sàng – Từ nguyên lý đến kĩ thuật” được khởi đầu viết và hoàn tất vào năm 2009 với 2 tập và 20 chương, nhưng chỉ dưới dạng bản thảo. Đến nay sách được hoàn tất với nhiều kiến thức cập nhật hơn gồm 3 tập với 11 phần và 52 chương. Tập 1 tập trung những vấn đề cơ bản về những nguyên lý điều trị chỉnh nha, gồm 4 phần và 20 chương.

Phần đầu tiên trong tập 1 đề cập những vấn đề cơ bản nhất trong chỉnh nha gồm 5 chương, với chương đầu tiên khái quát về chỉnh nha từ phạm vi điều trị đến mối liên quan giữa chỉnh nha với các chuyên khoa khác trong Nha khoa cũng như lịch sử phát triển của ngành chỉnh nha với sự tri ân đến những bậc đại thụ có đóng góp to lớn với sự phát triển của chuyên ngành.  Chương 2 và chương 3 tóm tắt những kiến thức cơ bản nhất về giải phẫu hệ thống nhai và kiến thức về khớp cắn, là cơ sở cho chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị trong chỉnh nha.  Chương 4 đề cập đến tăng trưởng sọ mặt, một kiến thức đặc thù nhất trong chỉnh nha và điều trị chỉnh nha đa phần thực hiện ở đối tượng trẻ đang tăng trưởng. Hiểu về tăng trưởng là yếu tố then chốt  trong điều trị chỉnh nha thành công ở trẻ đang tăng trưởng. Chương 5 là chương cuối phần 1 trình bày yếu tố bệnh sinh của lệch lạc khớp cắn, giúp người đọc hiểu hơn về bản chất của lệch lạc khớp cắn.

Phần thứ 2 của tập 1 gồm 6 chương, tập trung về các chẩn đoán các vấn đề chỉnh nha. Chương 6 là chương đầu tiên trình bày cách thu thập dữ liệu lâm sàng là những thông tin quan trọng giúp cho chẩn đoán chỉnh nha một cách toàn diện nhất. Chương 7 đến chương 10 tập trung vào phân tích mẫu và các phương pháp đo đầu sử dụng trong chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha. Chương 11 là chương tổng kết về chẩn đoán trong chỉnh nha.

Phần thứ 3 gồm 6 chương đi vào kế hoạch điều trị trên cơ sở chẩn đoán và những kĩ thuật cơ bản trong chỉnh nha cố định. Chương 12 trình bày những quan điểm đương đại trong điều trị chỉnh nha và những nguyên tắc để điều trị chỉnh nha thành công. Chương 13, 14 giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những vật liệu, dụng cụ và khí cụ sử dụng trong điều trị chỉnh nha để có thể thực hiện được những kĩ thuật cơ bản trình bày trong chương 15. Hai chương 16, 17 thảo luận vấn đề chỉ định điều trị nhổ răng hay không nhổ răng cùng các phương pháp điều trị tương ứng.

Phần thứ 4 cũng là phần cuối cùng của tập 1 gồm 3 chương đi vào những nguyên lý cơ sinh học và ứng dụng lâm sàng.  Chương 18 với chủ đề cơ sinh học trong chỉnh nha bàn về những nguyên tắc cơ học và sinh học của di chuyển răng với những thành tựu  nghiên cứu mới nhất hiện nay dưới góc nhìn sinh học phân tử, giúp hiểu rõ hơn về bản chất của di chuyển răng

 

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút