Trang chủ / Khóa học / Xử lý biến chứng thông xoang

Xử lý biến chứng thông xoang

Giảng viên:

 1. TS.BS. Trần Ngọc Quảng Phi
 2. BS. Bùi Khoa Phước
 3. BS. Huỳnh Thanh Tiên

TỔNG QUAN:

 • Thông xoang là biến chứng có thể xảy ra khi nhổ răng cối lớn hàm trên, thủng xoang và có thể lọt chân răng vào xoang. 
 • Khoá đào tạo xử lý biến chứng thông xoang cho học viên kiến thức về giải phẫu xoang hàm liên quan, đánh giá mức độ thông xoang và lựa chọn kỹ thuật xử lý lỗ thông hợp lý với vạt trượt, vạt xoay hay sử dụng PRF.
 • Học viên được thực hành các kỹ thuật vạt đóng lỗ thông trên hàm heo cũng như thực hiện kỹ thuật xử lý lỗ thông với PRF.
 • Mục tiêu khóa học: Chẩn đoán, lập kế hoạch và thực hiện được kỹ thuật xử lý biến chứng thủng xoang hàm sau nhổ răng.

THỜI LƯỢNG: 1 ngày

ĐỐI TƯỢNG: BS Răng Hàm Mặt

 • Giải phẫu xoang hàm và cơ chế bảo vệ
 • Biến chứng thông xoang hàm sau nhổ răng
 • Đánh giá và lập kế hoạch xử lý lỗ thông xoang hàm
 • Xử lý lỗ thông xoang hàm với vạt trượt
 • Xử lý lỗ thông xoang hàm với vạt kép trượt và xoay
 • Xử lý lỗ thông xoang hàm với PRF
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
Bui Khoa Phuoc BS. BÙI KHOA PHƯỚC
Chuyên gia - Giảng viên