Trang chủ / Khóa học / Phẫu thuật nâng xoang & Điều trị vùng Implant răng sau hàm trên

Phẫu thuật nâng xoang & Điều trị vùng Implant răng sau hàm trên

MỤC TIÊU:

THỜI LƯỢNG: 1 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: BS Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG:
Lý thuyết
  • Giải phẫu xương hàm trên và xoang hàm
  • Chẩn đoán lập Kế hoạch điều trị cho phẫu thuật implant vùng răng sau hàm trên
  • Đọc phim CT Conebeam
  • Kĩ thuật nâng xoang kín và hở
  • Biến chứng xoang hàm trong phẫu thuật nâng xoang
Thực hành: Trên đầu dê
  • Thực hành nâng xoang kín
  • Thực hành nâng xoang hở
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
Bui Khoa Phuoc BS. BÙI KHOA PHƯỚC
Chuyên gia - Giảng viên