Trang chủ / Khóa học / Chỉnh nha chức năng theo theo triết lý SATO và kỹ thuật MEAW

Chỉnh nha chức năng theo theo triết lý SATO và kỹ thuật MEAW

MỤC TIÊU:

THỜI LƯỢNG: 4 ngày (2 ngày online, 2 ngày offline)

ĐỐI TƯỢNG: BS RHM đã có kinh nghiệm chỉnh nha

NỘI DUNG: 
Lý thuyết
 • Tham chiếu khớp cắn trong chỉnh nha
 • Động học PT sọ mặt và bệnh căn học lệch lạc khớp cắn
 • Phân tích đo sọ Sato và Slavicek
 • Nguyên tắc điều trị trên cơ sở động học phát triển sọ mặt
 • Kỹ thuật bẻ Loop L liên hoàn (MEAW) cơ bản
 • Kỹ thuật MEAW theo 3 chiều không gian
 • Kỹ thuật MEAW biến đổi (MOAW, DAW. SMON)
 • Cơ học điều trị MEAW
 • MEAW và điều trị cắn hở
 • MEAW và điều trị hạng III
 • MEAW và điều trị lệch hàm
 • MEAW và điều trị bệnh nhân rối loạn khớp cắn TDH
Thực hành
 • Thực hành phân tích khớp cắn qua máng Bruxchecker
 • Thực hành phân tích đo sọ Sato
 • Thực hành chân chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị
 • Thực hành bẻ MEAW cơ bản
 • Thực hành chỉnh cung MEAW
 • Thực hành kỹ thuật MEAW cho điều trị cắn hở
 • Thực hành kỹ thuật MEAW cho điều trị hạng III
 • Thực hành kỹ thuật MEAW cho điều trị lệch hàm
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm