Trang chủ / Khóa học / Kiểm soát lây nhiễm trong thực hành nha khoa

Kiểm soát lây nhiễm trong thực hành nha khoa

MỤC TIÊU::

1, Kiến thức

  • Liên hệ đặc điểm các vi sinh vật nguy cơ lây nhiễm trong thực hành nha khoa và thực tế lâm sàng
  • Phân tích con đường lây nhiễm các vi sinh vật thường gặp trong thực hành nha khoa
  • Phân tích các biện pháp phòng tránh lây nhiễm trong thực hành nha khoa
  • Giải thích được vai trò của chủng ngừa trong phòng bệnh lây nhiễm nha khoa
  • Giải thích vai trò các biện pháp bảo vệ trong phòng tránh lây nhiễm đối với nhân viên nha khoa

2, Kỹ năng

  • Thực hiện đúng kỹ thuật, biện pháp phòng tránh lây nhiễm trong thực hành nha khoa
  • Thực hiện đúng quy trình kiểm soát lây nhiễm

 3, Thái độ

  • Nhận thức được vai trò kiểm soát lây nhiễm trong hành nghề nha khoa
  • Tuân thủ quy định pháp luật liên quan kiểm soát lây nhiễm trong hành nghề nha khoa

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: BS Răng Hàm Mặt

THỜI LƯỢNG: 48 tiết

Được tổ chức bởi: Khoa Răng hàm mặt, ĐH Văn Lang kết hợp với MESI

Theo thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018, Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/10/2018, mỗi cơ sở khám chữa bệnh đều phải có người được đào tạo về kiểm soát lây nhiễm. Chương trình đào tạo “Kiểm soát lây nhiễm trong hành nghề Nha khoa” được đưa vào giảng dạy đáp ứng được yêu cầu đào tạo liên tục của nhân viên y tế ngành Nha khoa theo đúng tinh thần Theo thông tư 16/2018/TT-BYT. Bên cạnh đó, trong nha khoa, những bệnh lý nhiễm trùng lây qua đường hô hấp và đường máu có nguy cơ cao đối với nhân viên nha khoa do tiếp xúc gần và phương tiện điều trị có nguy cơ gây phân tán mầm bệnh. Vì vậy, nhân viên nha khoa cần phải  sử dụng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn thích hợp trong quá trình khám và điều trị để bảo vệ bệnh nhân và chính họ.
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm