Trang chủ / Khóa học / Khoá học: Veneer – Mặt dán sứ thẩm mỹ ứng dụng

Khoá học: Veneer – Mặt dán sứ thẩm mỹ ứng dụng

Veneer

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Tự tin thiết kế và lập kế hoạch điều trị mặt dán sứ
 • Tự tin sửa soạn cùi răng cho mặt dán sứ phù hợp với từng tình huống lâm sàng
 • Hiểu rõ các cách thức để kiểm soát mô răng, nguyên lý dán để gia tăng khả năng lưu giữ của mặt dán sứ Veneer
 • Nắm được quy trình phối hợp với labo và xử lý thành công các trường hợp mặt dán sứ điển hình
 • Biết cách lựa chọn vật liệu dán, cement và dụng cụ mũi khoan, tay khoan trong quy trình thực hiện các trường hợp mặt dán sứ điển hình

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Bác sỹ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG:
Ngày 1: 
 1. Thẩm mỹ nha khoa - Màu sắc
 2. Cơ sinh học của Venneer
 3. Những nguyên tắc và kỹ thuật mài Veneer
 4. Thực hành: Mài Veneer trên mô hình
Ngày 2: 
 1. Cấu tạo men, ngà răng và sứ Nha khoa. Nguyên lý dán trên các loại sứ và men, ngà, cement chân răng
 2. Keo dán nha khoa
 3. Xi măng Resin
 4. Nguyên tắc, phương tiện và kỹ năng dán Veneer
 5. Thực hành: Dán Veneer trên mô hình
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
BS. NGUYỄN VĂN TÝ
Chuyên gia - Giảng viên