Trang chủ / Khóa học / PHỤC HỒI GIÁN TIẾP CHO RĂNG ĐÃ ĐIỀU TRỊ NỘI NHA

PHỤC HỒI GIÁN TIẾP CHO RĂNG ĐÃ ĐIỀU TRỊ NỘI NHA

A8359bed3ff5f6abafe4
Những răng đã được điều trị Nội nha thường bị mất chất nhiều và phải sử dụng chốt hoặc cùi giả để lưu giữ cho phục hình bên trên.
Có hai loại chốt được sử dụng: chốt làm sẵn và chốt cá nhân hoá bằng kim loại hoặc chốt nhựa được gia cường bằng sợi thuỷ tinh quang học. Để đảm bảo thành công, Nha sĩ cần hiểu rõ các vấn đề:
 • Cơ sinh học của răng đã điều trị Nội nha
 • Ưu khuyết điểm của từng loại chốt và từng loại vật liệu (kim loại, chốt sợi quang học)
 • Kỹ thuật khoan ống mang chốt
 • Lấy dấu và dán chốt sao cho đạt hiệu quả cao nhất
Tại chương trình Phục hồi gián tiếp cho răng đã điều trị Nội Nha, Bác sĩ Nguyễn Văn Tý sẽ cùng đồng hành với Quý Nha sĩ giải đáp những thắc mắc này.
 1. Cơ sinh học của răng đã điều trị Nội Nha
 2. Cùi đúc kim loại: Kỹ thuật khoan chốt và lấy dấu
 3. Chốt sợi Thuỷ tinh:
 • Cơ sinh học của Chốt sợi Thuỷ tinh
 • Kỹ thuật chuẩn bị, dán chốt sợi thuỷ tinh làm sẵn
 • Kỹ thuật đệm chốt sợi
 • Kỹ thuật thực hiện chốt sợi cá nhân hoá
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
Nguyenvanty BS NGUYỄN VĂN TÝ
Chuyên gia - Giảng viên