Trang chủ / Khóa học / Phục Hình Veneer Mặt Dán Sứ Thẩm Mỹ

Phục Hình Veneer Mặt Dán Sứ Thẩm Mỹ

Veneer

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Đang cập nhật

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

THỜI LƯỢNG

  • Bác sỹ Răng Hàm Mặt đã tốt nghiệp và có tối thiểu 1 năm công tác chuyên môn tại các cơ sở y tế
  • 2 Ngày – 4 buổi học liên tục
  • Thời lượng thực hành chiếm 50%

 

Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
Phục Hình Veneer Mặt Dán Sứ Thẩm Mỹ 4 ngày 18/12/2019 23/04/2020 Thứ 4, Thứ 5 Tối: 18h00 - 21h00
Nguyenvanty BS NGUYỄN VĂN TÝ
Chuyên gia - Giảng viên