Trang chủ / Khóa học / Khoá học: Lập kế hoạch điều trị & Cơ học điều trị chỉnh nha

Khoá học: Lập kế hoạch điều trị & Cơ học điều trị chỉnh nha

Lap Ke Hoach Dieu Tri

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

  • Hiểu rõ những đáp ứng sinh học của các cấu trúc bộ máy nhai với lực giúp bác sĩ chỉnh tối ưu hoá tác dụng của lực, đồng thời hạn chế tối đa tác hại của lực trong quá trình điều trị
  • Nắm được nguyên tắc cơ bản về lực trong chỉnh nha
  • Nắm được các biện pháp kiểm soát neo chặn cũng như những thất bại trong kiểm soát neo chặn

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 6 buổi – 3 ngày học liên tục

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Bác sỹ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG:
Lý thuyết
  • Kế hoạch chỉnh nha toàn diện
  • Cơ sinh học chỉnh nha
  • Kỹ thuật bẻ dây
  • Cơ học di chuyển răng và cơ học điều trị chỉnh nha
Thực hành
  • Thực hành phân tích chẩn đoán và Lập kế hoạch điều trị case lâm sàng
  • Thực hành bẻ dây
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm