Trang chủ / Khóa học / Khoá học: Chỉnh nha tăng trưởng

Khoá học: Chỉnh nha tăng trưởng

Chinh Nha Tang Truong

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

 • Quá trình tăng trưởng sọ mặt, đánh giá tăng trưởng, đánh giá tuổi xương
 • Nắm được vai trò, ý nghĩa, nguyên tắc và chỉ định những trường hợp cần điều trị chỉnh nha sớm
 • Biết được những thói quen xấu ảnh hưởng đến tình trạng hàm răng và tư vấn bệnh nhân cách phòng ngừa những thói quen xấu đó
 • Cách điều trị những vấn đề khớp cắn do răng và xương
 • Chẩn đoán và chỉ định nhổ răng sớm trong điều trị chỉnh nha
 • Biết cách ứng dụng các khí cụ điều trị tăng trưởng hàm trên vào từng trường hợp cụ thể

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 6 buổi – 3 ngày học liên tục

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Bác sỹ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG:
 • Tăng trưởng so mặt và đánh giá tăng trưởng 
 • Triết lý điều trị sớm
 • Thói quen xấu về điều trị chỉnh nha
 • Điều trị những vấn đề khớp cắn do răng và do xương
 • Khí cụ chức năng
 • Giải pháp nhổ răng sớm trong điều trị chỉnh nha
 • Khí cụ điều trị tăng trưởng hàm trên
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm