Trang chủ / Khóa học / Khoá học: Chỉnh nha lâm sàng cơ bản

Khoá học: Chỉnh nha lâm sàng cơ bản

Chinh Nha Lam Sang

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  • Nắm được những nguyên tắc trong chẩn đoán chỉnh nha
  • Xác định đúng loại hình lệch lạc răng miệng
  • Nắm được 3 phân tích đo sọ nâng cao được sử dụng phổ biến nhất: Ricketts, Sata, Arnet. Ứng dụng trong phân tích các trường hợp phức tạp.
  • Đánh giá được mức độ trầm trọng của lệch lạc răng mặt
  • Lập kế hoạch điều trị dựa trên cơ sở tham chiếu điều trị
  • Biết cách chẩn đoán ca chỉnh nha toàn diện, lập kế hoạch điều trị hiệu quả trên cơ sở tham chiếu điều trị
  • Thực hiện thành thạo các bước kỹ thuật lâm sàng cơ bản với khí cụ cô định

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 8 ngày – 2 ngày online, 6 ngày offline

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Bác sỹ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

NỘI DUNG:
  • MODULE 1:
Lý thuyết Đại cương chỉnh nha (ELEARNING) Thu thập dữ liệu chỉnh nha Điểm mốc và nét vẽ phim Chỉ định nhổ răng và không nhổ răng trong chỉnh nha (ELEARNING) Chẩn đoán chỉnh nha Đánh giá lâm sàng thẩm mỹ răng mặt Đánh giá thẩm mỹ răng mặt qua phim đo đầu Hình thái răng - cung răng và tiêu chuẩn nội hàm Phân tích mẫu hàm Khớp cắn trong chỉnh nha Tiêu chuẩn liên hàm và tiêu chuẩn động học Bất thường răng mặt theo ba chiều không gian Đánh giá tương quan sọ mặt và khớp cắn Thực hành Chụp hình chỉnh nha Nhập dữ liệu vào phần mềm Xác định điểm mốc và vẽ nét phim đo đầu nghiêng Xác định điểm mốc và vẽ nét phim đo đầu thẳng  Đánh giá thẩm mỹ mặt qua ca phim phân tích đo đầu thẳng và nghiêng Đánh giá tiêu chuẩn nội hàm Phân tích mẫu hàm Chẩn đoán chỉnh nha, ca lâm sàng thực tế  
  • MODULE 2:
Lý thuyết Phân tích đo sọ nâng cao Phân tích đo sọ từ lịch sử đến dương đại Chuẩn đoán chỉnh nha Kế hoạch điều trị chỉnh nha Khí cụ chỉnh nha (ELEARNING) Dụng cụ vật liệu chỉnh nha (ELEARNING) Kỹ thuật chỉnh nha với khí cụ cố định Thực hành Phân tích mẫu trên phần mềm Thực hành đánh giá kết quả của phân tích phim đo sọ Thực hành chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị Thực hành phân tích VTO trên phần mềm Thực hành với khí cụ cố định
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm