Trang chủ / Khóa học / Chương trình Phục hình Mão răng sứ

Chương trình Phục hình Mão răng sứ

Phục Hình Mão Răng Sứ

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • Hiểu rõ những chỉ định và những nguyên tắc mài cùi – phục hình răng thẩm mỹ
 • Biết cách lựa chọn mũi khoan áp dụng trong từng bước mài cùi
 • Biết cách lựa chọn và ứng dụng vật liệu như lấy dấu, làm răng tạm, chỉ co nướu, cement gắn,…
 • Hiểu rõ quy trình mài cùi cho từng nhóm răng: Răng cưa, răng nanh, răng cối nhỏ, răng cối lớn và cập nhật xu hướng mới trong phục hình
 • Hiểu rõ các phương pháp kỹ thuật bộc lộ đường hoàn tất, kỹ thuật đặt chỉ, làm răng tạm, kỹ thuật lấy dấu 1 thì – 2 thì, làm khoá Slicone Index,…
 • Hiểu được, phân loại vật liệu sứ và cách đo màu răng chuẩn xác
 • Hiểu được các tiêu chuẩn đánh giá khả năng kháng lực, khả năng lưu giữ
 • Kỹ thuật chống ê buốt sau mài cùi răng

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày – 4 buổi liên tục

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Bác sỹ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Nội dung:

 • Những nguyên tắc mài cùi răng
 • Khoảng sinh học; Đường hoàn tất
 • Lấy dấu; Kỹ thuật lấy dấu và vật liệu
 • Cement nha khoa
 • Ferrule Effect
 • Hợp kim và sứ
 • Mài cùi răng cửa
 • Mài cùi răng nhanh
 • Mài cùi răng cối nhỏ
 • Mài cùi răng cối lớn
 • So màu
 • Răng tạm
 • Những quan điểm và kỹ thuật hiện đại và phục hình trên mão sứ
 • Xử lý ê buốt trong phục hình
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
Nguyenvanty BS NGUYỄN VĂN TÝ
Chuyên gia - Giảng viên