Trang chủ / Khóa học / CHỈNH NHA LÂM SÀNG – TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN KỸ THUẬT

CHỈNH NHA LÂM SÀNG – TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN KỸ THUẬT

Chinhnha

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Chẩn đoán và điều trị chỉnh nha, những trường hợp cần chỉnh nha phòng ngừa
 • Chẩn đoán và điều trị chỉnh nha trong những trường hợp lệch lạc khớp cắn do răng và xương cần chỉnh nha sớm
 • Chẩn đoán và điều trị chỉnh nha toàn diện trong những trường hợp lệch lạc khớp cắn mức độ trung bình

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • BS RHM chính quy

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

 • 20 ngày, chia làm 5 đợt học, mỗi đợt học 4 ngày
 • Thời gian học mỗi ngày: Sáng 8h30 – 11h30/ chiều 13h30 – 16h30

PHƯƠNG PHÁP HỌC

LÝ THUYẾT

 • Học viên xem tài liệu học tập được cung cấp
 • Thảo luận các vấn đề và giảng viên đúc kết

THỰC HÀNH

 • Thực hành các kĩ năng trong Skill Lab
 • Thực hành các bài tập phân tích phim, phân tích mẫu tại nhà
 • Thực hành các bài tập chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị các case lâm sàng mẫu được giao và trình bày luận án. Giảng viên phân tích và đúc kết

CHỨNG NHẬN SAU KHÓA HỌC

 • Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học bởi MESI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học phần

Nội Dung

Lý thuyết

Học phần 1

 • Đại cương về chuyên khoa chỉnh nha
 • Thẩm mĩ răng và bộ răng
 • Tương quan trung tâm trong chỉnh nha
 • Tham chiếu khớp cắn trong chỉnh nha

Học phần 2

 • Phân tích mẫu
 • Phân tích đo sọ nâng cao
 • Chuẩn đoán chỉnh nha
 • Kế hoạch điều trị chỉnh nha
 • Dụng cụ vật liệu chỉnh nha
 • Khí cụ chỉnh nha
 • Kỹ thuật lâm sàng với khí cụ cố định
 • Chỉ định nhổ răng và không nhổ răng trong chỉnh nha

Học phần 3

 • Nhổ răng hay không nhổ răng trong chỉnh nha
 • Kế hoạch chỉnh nha toàn diện
 • Thực hành phân tích chuẩn đoán và lập kế hoạch điều trị case lâm sàng
 • Cơ sinh học chỉnh nha
 • Phân tích chuẩn đoán và lập kế hoạch điều trị case lâm sàng
 • Kỹ thuật bẻ dây lý thuyết, thực hành bẻ dây
 • Cơ học di chuyển răng và cơ học điều trị chỉnh nha, thực hành bẻ dây.

Học phần 4

 • Tăng trưởng sọ mặt
 • Triết lý điều trị sớm
 • Thói quen xấu về điều trị chỉnh nha
 • Điều trị, hướng dẫn khớp cắn can thiệp
 • Điều trị các vấn đề do răng
 • Điều trị các vấn đề do xương
 • Khí cụ điều trị tăng trưởng
 • Khí cụ nới rộng; RPE  và Quad helix.

Thực hành

Học phần 1

 • Thực hành case lâm sàng trên phần mềm chỉnh nha.

Học phần 2

 • Phân tích mẫu trên phần mềm
 • Thực hành đánh giá kết quả của phân tích đo sọ
 • Thực hành chuẩn đoán và lập kế hoạch điều trị
 • Thực hành phân tích VOT trên phần mềm
 • Thực hành với khí cụ cố định

Học phần 3

 • Thực hành bẻ cung tiện ích đơn giản
 • Thực hành bẻ dây cơ bản

Học phần 4

 • Đánh giá tủy xương
 • Đánh giá tăng trưởng
 • Thực hành Lip bumper
 • Thực hành khí cụ bionator
 • Thực hành khí cụ nới rộng
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
CHỈNH NHA LÂM SÀNG – TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN KỸ THUẬT 20 Ngày - Chia thành 5 đợt học buổi
Bui Khoa Phuoc BS BÙI KHOA PHƯỚC
Chuyên gia - Giảng viên
Nguyentuananh BS NGUYỄN TUẤN ANH
Chuyên gia - Giảng viên
Tranngocquangphi1 765x1024 TS TRẦN NGỌC QUẢNG PHI
Chuyên gia - Giảng viên