Trang chủ / Khóa học / CHỈNH NHA LÂM SÀNG – TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN KỸ THUẬT

CHỈNH NHA LÂM SÀNG – TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN KỸ THUẬT

Chinhnha

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Chẩn đoán và điều trị chỉnh nha, những trường hợp cần chỉnh nha phong ngừa
 • Chẩn đoán và điều trị chỉnh nha trong những trường hợp lệch lạc khớp cắn do răng và xương cần chỉnh nha sớm
 • Chẩn đoán và điều trị chỉnh nha toàn diện trong những trường hợp lệch lạc khớp cắn mức độ trung bình

 

 

Học phần

Nội Dung

Lý thuyết

Học phần 1

 • Đại cương về chuyên khoa chỉnh nha
 • Thẩm mĩ răng và bộ răng
 • Tương quan trung tâm trong chỉnh nha
 • Tham chiếu khớp cắn trong chỉnh nha

Học phần 2

 • Phân tích mẫu
 • Phân tích đo sọ nâng cao
 • Chuẩn đoán chỉnh nha
 • Kế hoạch điều trị chỉnh nha
 • Dụng cụ vật liệu chỉnh nha
 • Khí cụ chỉnh nha
 • Kỹ thuật lâm sàng với khí cụ cố định
 • Chỉ định nhổ răng và không nhổ răng trong chỉnh nha

Học phần 3

 • Nhổ răng hay không nhổ răng trong chỉnh nha
 • Kế hoạch chỉnh nha toàn diện
 • Thực hành phân tích chuẩn đoán và lập kế hoạch điều trị case lâm sàng
 • Cơ sinh học chỉnh nha
 • Phân tích chuẩn đoán và lập kế hoạch điều trị case lâm sàng
 • Kỹ thuật bẻ dây lý thuyết, thực hành bẻ dây
 • Cơ học di chuyển răng và cơ học điều trị chỉnh nha, thực hành bẻ dây.

Học phần 4

 • Tăng trưởng sọ mặt
 • Triết lý điều trị sớm
 • Thói quen xấu về điều trị chỉnh nha
 • Điều trị, hướng dẫn khớp cắn can thiệp
 • Điều trị các vấn đề do răng
 • Điều trị các vấn đề do xương
 • Khí cụ điều trị tăng trưởng
 • Khí cụ nới rộng; RPE  và Quad helix.

Thực hành

Học phần 1

 • Thực hành case lâm sàng trên phần mềm chỉnh nha.

Học phần 2

 • Phân tích mẫu trên phần mềm
 • Thực hành đánh giá kết quả của phân tích đo sọ
 • Thực hành chuẩn đoán và lập kế hoạch điều trị
 • Thực hành phân tích VOT trên phần mềm
 • Thực hành với khí cụ cố định

Học phần 3

 • Thực hành bẻ cung tiện ích đơn giản
 • Thực hành bẻ dây cơ bản

Học phần 4

 • Đánh giá tủy xương
 • Đánh giá tăng trưởng
 • Thực hành Lip bumper
 • Thực hành khí cụ bionator
 • Thực hành khí cụ nới rộng
Khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Địa điểm
CHỈNH NHA LÂM SÀNG – TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN KỸ THUẬT 20 Ngày - Chia thành 5 đợt học buổi 14/05/2020 14/05/2021 Thứ 5 - Thứ 6 - Thứ 7 - Chủ Nhật Đà Nẵng