Trang chủ / Chuyên gia / VS.TS NGUYỄN VĂN ĐÁNG

VS.TS NGUYỄN VĂN ĐÁNG

Nguyenvandang
VS.TS NGUYỄN VĂN ĐÁNG
Chuyên gia - Giảng viên
  • Viện sĩ chính thức của 3 Hàn lâm Khoa học: Viện Hàn lâm KH KT&ĐT LB Nga 1996; Viện Hàn lâm KH Liên Hợp Quốc 1998; Viện Hàn lâm KH Kinh tế quốc tế 2000
  • Chủ nhiệm bộ môn Quản trị kinh doanh, trường đại học Tài chính- Marketing, bộ Tài chính
  • Giám đốc công ty Đầu tư và Phát triển xây dựng
  • Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân  Top Olympia
  • QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG Y KHOA

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút