Trang chủ / Chuyên gia / TS PHAN ANH LƯU

TS PHAN ANH LƯU

Tn 298x327 46397ac1a66ff31b8a6888c6dafbdb80 Anh Thay Luu (1)
TS PHAN ANH LƯU
Chuyên gia - Giảng viên

Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Đại học Turin (Italy), Thạc sỹ thẩm định kinh tế – Đại học Paris 12 (Pháp), chuyên gia Phan Anh Lưu được biết đến với vai trò là giảng viên các khóa đào tạo như: Quản lý và Lãnh đạo, Quản lý dự án, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên, Kỹ năng thuyết trình…dành cho nhiều đối tượng học viên khác nhau.

  • QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG Y KHOA

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút